O mnie

Tapicerstwo to moja pasja, zawodu tego uczę się od 15 roku życia. Praktykowałem u najlepszych rzemieślników w Warszawie. Dyplom Czeladnika otrzymałem w 1992 roku, zaś Dyplom Mistrzowski w 2002. Rok później ukończyłem kurs pedagogiczny, dzięki temu mogę przekazać swoją wiedzę i doświadczenie młodszym.

Kocham swoją pracę, dzięki temu firma którą stworzyłem jest wyjątkowa. Mogę realizować tu zarówno własne pomysły, jak i pomysły moich klientów, dbam o estetykę i jakość wykonywanych mebli.

dyplom1 swiadectwo dyplom2

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez MEBELTAP Robert Miszta jest :

MEBELTAP Robert Miszta ul. Kwiatowa 2/1, 05-091 Ząbki, NIP 951-150-65-21, REGON 015638120

Jako administrator przetwarzanych danych pragniemy przekazać przede wszystkim następujące podstawowe informacje:

– MEBELTAP Robert Miszta  zgodnie z zasadą minimalizacji zbiera wyłącznie dane osobowe zwykłe

– MEBELTAP Robert Miszta nie stosuje profilowania ani nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji względem przetwarzanych danych

– MEBELTAP Robert Miszta nie udostępnia przetwarzanych danych osobom trzecim w celach marketingowych,

Podstawą przetwarzania danych przez MEBELTAP Robert Miszta może być :

– zorganizowanie transportu – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wówczas firmy kurierskie/transportowe wykonujące na zlecenie Administratora usługi transportowe konieczne do wykonania umowy sprzedaży;

– wykonanie umowy między Panią/Panem i MEBELTAP Robert Miszta lub podjęcie na Pani/Pana żądanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy

W tym wypadku przetwarzamy dane tylko wtedy gdy jest to konieczne i w zakresie niezbędnym do wykonania takiej umowy. Niepodanie takich danych (np. adresu dostawy) przez Panią/Pana uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyżej wspomnianej umowy , wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (przepisy prawa mogą nakładać w tym zakresie obowiązki na administratora i określać minimalny czas przetwarzania danych) , udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy .

– udzielona zgoda

W tym przypadku MEBELTAP Robert Miszta przetwarza dane wyłącznie jeśli zgoda taka została udzielona i tylko w celu i okresie określonym w formule zgody. W tak sformułowanym zakresie podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy .

– spełnienie ciążących na spółce obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do ich wykonania

Przepisy RODO wprowadzają również m.in. prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy:  mebeltap@wp.pl lub info@senseofcomfort.com