Meble na zamówienie

Meble tapicerowane na zamówienie?

Jesteśmy otwarci na propozycje klientów, przyjmujemy zamówienia na meble nietypowe, niestandardowe, stawiamy na indywidualne potrzeby. Wiemy że każdy chce mieć coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, stworzonego przez siebie.

Wykonujemy meble na zamówienie sofy, kanapy, sypialnie, fotele, pufy itp

Zapraszamy projektantów do współpracy.

Przyjmujemy zamówienia od osób prywatnych, firm, instytucji publicznych, restauracji.

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez MEBELTAP Robert Miszta jest :

MEBELTAP Robert Miszta ul. Kwiatowa 2/1, 05-091 Ząbki, NIP 951-150-65-21, REGON 015638120

Jako administrator przetwarzanych danych pragniemy przekazać przede wszystkim następujące podstawowe informacje:

– MEBELTAP Robert Miszta  zgodnie z zasadą minimalizacji zbiera wyłącznie dane osobowe zwykłe

– MEBELTAP Robert Miszta nie stosuje profilowania ani nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji względem przetwarzanych danych

– MEBELTAP Robert Miszta nie udostępnia przetwarzanych danych osobom trzecim w celach marketingowych,

Podstawą przetwarzania danych przez MEBELTAP Robert Miszta może być :

– zorganizowanie transportu – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wówczas firmy kurierskie/transportowe wykonujące na zlecenie Administratora usługi transportowe konieczne do wykonania umowy sprzedaży;

– wykonanie umowy między Panią/Panem i MEBELTAP Robert Miszta lub podjęcie na Pani/Pana żądanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy

W tym wypadku przetwarzamy dane tylko wtedy gdy jest to konieczne i w zakresie niezbędnym do wykonania takiej umowy. Niepodanie takich danych (np. adresu dostawy) przez Panią/Pana uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyżej wspomnianej umowy , wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (przepisy prawa mogą nakładać w tym zakresie obowiązki na administratora i określać minimalny czas przetwarzania danych) , udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy .

– udzielona zgoda

W tym przypadku MEBELTAP Robert Miszta przetwarza dane wyłącznie jeśli zgoda taka została udzielona i tylko w celu i okresie określonym w formule zgody. W tak sformułowanym zakresie podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy .

– spełnienie ciążących na spółce obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do ich wykonania

Przepisy RODO wprowadzają również m.in. prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy:  mebeltap@wp.pl lub info@senseofcomfort.com